Natalija Drobne Krajnc

Natalija Drobne Krajnc

Odvetnica

PODROČJA DELOVANJA

  • gospodarsko pravo,
  • insolvenčno pravo,
  • nepremičninsko pravo,
  • stvarno pravo,
  • delovno pravo,
  • pogodbeno in odškodninsko pravo,
  • družinsko pravo,
  • kazensko in prekrškovno pravo.

Odvetnica Natalija Drobne Krajnc je strokovnjakinja na gospodarskem in civilnopravnem področju. V okviru svojega dela se poglobljeno ukvarja predvsem z gospodarskimi spori in postopki zaradi insolventnosti. Poleg navedenega rešuje zadeve na področju nepremičninskega, stvarnega, delovnega, dednega, družinskega, odškodninskega in obligacijskega prava. Pred pričetkom kariere v odvetniški pisarni je izkušnje pridobivala v gospodarstvu, kot direktorica družbe, ki se je ukvarjala z nepremičninami, ter kot vodja pravne službe v delniški družbi, ki se je ukvarjala s trgovsko dejavnostjo. Ima bogate izkušnje na področju nepremičnin, gospodarskega in insolvenčnega prava, ki jih je pridobila tekom opravljanja dela na sodišču in v gospodarskih družbah.