Katja Oprešnik

Katja Oprešnik

Odvetnica

PODROČJA DELOVANJA

  • dedno pravo,
  • družinsko pravo,
  • stvarno pravo,
  • pogodbeno in odškodninsko pravo,
  • kazensko in prekrškovno pravo,
  • delovno pravo.

Odvetnica Katja Oprešnik je strokovnjakinja na civilnem in kazenskem področju. Njeno glavno področje vključuje zunajsodno in sodno reševanje civilnih sporov, med drugim sporov s področja dednopravnih, družinskih, stvarnopravnih, pogodbenih in drugih premoženjskopravnih zadev. Njeno področje dela obsega tudi zastopanje strank v kazenskih in prekrškovnih postopkih pred sodišči in drugimi organi. Poleg navedenega rešuje tudi delovnopravne zadeve, zlasti na področju individualnih delovnih sporov. Pred pričetkom kariere v odvetniški pisarni je pridobivala izkušnje na navedenih pravnih področjih z delom na sodišču.